Start:
Från den 10 maj till och med den 16 maj 2021 är du välkommen att genomföra sträckan på 5 km.

Du väljer själv var du startar och även var du går i mål.
Du väljer även själv om du går, joggar, springer, kör rullstol eller cyklar.

Målgång:
Eftersom det inte är någon registrerad tidtagning sker målgången på följande vis:


När du kommit i mål efter dina 5 km tar du ett foto på dig själv och din nummerlapp. Alternativt ber någon att hjälpa dig att ta fotot.

Denna målbild mailar du in till diabetesvarvet@gmail.com.

Bilderna kommer att publiceras på www.diabetesvarvet.se samt Diabetesvarvet på Instagram och Facebook.
Dela gärna din bild även i dina egna kanaler och tagga #diabetesvarvet för att hjälpa till att sprida medvetenheten kring typ1-diabetes.
OBS: Vill du inte bli publicerad behöver du inte skicka in din bild.