Diabetesvarvet erbjuder ingen registrerad tidtagning, därför kommer inte nummerlapparna att ha siffror.  
I stället finns plats på nummerlappen för dig att skriva den ort där du kommer att delta.

Gör så här:
1. Klicka på knappen Nummerlapp Diabetesvaret Ladda Ner nedan.

2. Printa ut så många nummerlappar som ni är anmälda deltagare.

3. Skriv namnet på den ort där du kommer genomföra Diabetesvarvet, på den streckade linjen. Skriv gärna med så stora och tydliga bokstäver som möjligt.


4. Klipp av nummerlappen vid den gråa streckade linjen.

5. Fäst nummerlappen med säkerhetsnålar i hörnen.
Bär den gärna synligt på bröstet under tiden du genomför ditt Diabetesvarv för att öka synligheten och därmed även öka medvetenheten kring typ1 diabetes.

Stort Tack för ditt engagemang och vilja att bidra. Det betyder massor!

Klicka på knappen Ladda ner för att
ladda ner och printa ut din nummerlapp.