Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom där det egna immunförsvaret dödar de insulinproducerande cellerna.
I Sverige insjuknar 900 barn (och lika många vuxna) i typ 1-diabetes varje år.

Näst efter Finland är sjukdomen vanligare i Sverige än i något annat land i världen. Antalet insjuknade barn har mer än fördubblats sedan slutet av 1970-talet. Allra störst har ökningen varit bland de yngsta barnen, 0-5 år.

Typ 1-diabetes är inte orsakad av livsstil eller kost. Sjukdomen kan inte förebyggas utan kan drabba vem som helst. Den innebär att kroppen inte längre själv kan producera det livsviktiga hormonet insulin. Istället behöver insulin ges med spruta eller pump, flera gånger om dagen, varje dag, livet ut. Ännu har ingen botats från typ 1-diabetes.

Källa: Barndiabetesfonden, Sveriges största finansiär av typ 1-diabetesforskning
www.barndiabetesfonden.se